Prisstigninger

På generalforsamlingen 7. februar blev der vedtaget et par prisstigninger, bla. blev det besluttet at det fremover skal koste 20kr for medlemmer at deltage i drop-in. En pris for ikke-medlemmer blev ikke vedtaget, men bestyrelsen foreslår 40kr. I prisen indgår drikkevarer “i rimelige mængder”.

Årsagen er, at foreningens kassebeholdning er faldet markant i 2015. Dette skyldes dels et højt aktivitetsniveau, der har medført høje lejeudgifter på Kulturbroen, dels svigtende deltagelse i workshops, kombineret med, at vi nok har sat prisen optimistisk.

Generelt var der enighed om, at medlemmer, som bruger foreningen mest også skal betale mest, så forsamlingen vedtog følgende for at øge indtægterne:
Foreningsdagen skal koste 50 kr., som betales ved indgangen.
Drop in skal koste 20 kr. for medlemmer.
Priser på undervisningshold og medlemskab sættes op med 20 kr. til dækning af Clubcommander gebyr.

Prisen for drop-in træder i kraft fra marts.

Bookmark permalink.

Lukket for kommentarer